Pan Jacek Gibała jest współzałożycielem i prezesem Obywatelskiego Biura Interwencji w Sopocie. Jest również założycielem i redaktorem naczelnym bezpłatnego informatora prasowego „Cel”, którego zadaniem jest informowanie o nadużyciach władzy i niewłaściwym stosunku urzędów do obywateli. Jego wieloletnia, bezinteresowna i bardzo potrzebna działalność zyskała szerokie uznanie społeczne.Pan Jacek Wojciech Gibała otrzymujenagrodę za „działalność w ramach Obywatelskiego Biura Interwencji w Sopocie oraz stworzenie informatora prasowego ‘Cel’ ”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.