Pani Alina Krehlik w 1997 roku założyła w Krakowie Fundację Pro Bono. Jej celem jest przeciwdziałanie zanikowi więzi międzyludzkich i destrukcji rodzin, coraz częściej rozbitych i niewydolnych wychowawczo, z których wywodzą się zagubieni, agresywni, i uciekający w uzależnienia, bierni, roszczeniowi młodzi ludzie. Fundacja udziela nieodpłatnie wszechstronnej pomocy terapeutycznej, doradczej i edukacyjnej osobom i rodzinom w kryzysach. Inicjatywa, nawiązująca do słów Jana Pawła II „przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”, jest bardzo potrzebna w czasie negatywnych zmian społecznych wynikających z przemian cywilizacyjnych, obyczajowych i gospodarczych ostatnich lat. Nasza Fundacja przyznała Pani Alinie Krehlik nagrodęim. Zofii i Jerzego Bonieckich, za „stworzenie i działalność w ramach Fundacji Pro Bono w Krakowie”. O nagrodę wnioskowała pani Joanna Dunikowska.