Pan Stanisław Nagórniak, organista z Kamieńca Podolskiego, od wielu lat działacz polskich organizacji, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego na Ukrainie. Prowadzi chóry kościelne i dziecięce, zajmuje się remontem kamienieckiej katedry, zdobywaniem materiałów budowlanych, prowadzi wykłady z zakresu muzyki kościelnej w Seminarium w Gródku Podolskim. Jego pracę i entuzjazm doceniają również prawosławni, którzy przychodzą do katedry by posłuchać pięknej muzyki i chóru. Pan Stanisław jest przewodnikiem polskich grup zwiedzających Kresy. Zainicjował akcję odwiedzania chorych, zorganizował świetlicę dla dzieci i młodzieży. Od lat wyszukuje sponsorów na wyjazdy wakacyjne dzieci do Polski. Pan Stanisław Nagórniak otrzymuje nagrodę Fundacji Polculim. Krystyny i Bolesława Singlerów, za „wieloletnią działalność społeczną w środowisku polskim i ukraińskim w Kamieńcu Podolskim”. O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy Widajewicz.