Pan Jan Polak z Włocławka jest długoletnim działaczem społecznym w dziedzinie edukacji i popularyzacji sztuki teatralnej wśród młodzieży. Pan Jan prowadzi młodzieżowy teatr „Próba”. W oparciu o własny projekt autorski prowadzi „Teatr Impresyjny”, jest też dyrektorem „Teatru Ludzi Upartych”. Pan Jan jest współ-inicjatorem i społecznym organizatorem międzynarodowego przedsięwzięcia kulturalnego pod nazwą „Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza granicy”. Pan Jan Polakotrzymuje nagrodę Fundacji Polcul za „wieloletnią działalność w zakresie edukacji teatralnej młodzieży oraz popularyzacji sztuki teatralnej na terenie Włocławka”. O nagrodę wnioskowała pani Janina Moskalczuk.