Pan Andrzej Piesiak jest zasłużonym działaczem Solidarności z lat 80-tych. Jego kandydaturę zgłosił w roku 1988 pan Władysław Frasyniuk. Dziś po 20-tu latach pragniemy wręczyć panu Andrzejowi dyplom naszej Fundacji, którego wtedy nie otrzymał. W uzasadnieniu pan Władysław Frasyniuk pisał wtedy:Do 13.12.1981 r przewodniczący ZR "Solidarność" w Jeleniej Górze. W stanie wojennym internowany. Działacz Klubu Inteligencji Katolickiej i duszpasterstwa ludzi pracy w Jeleniej Górze. Animator życia kulturalnego i niezależnej działalności społecznej w regionie. Od kilku lat organizuje regularne cotygodniowe spotkania obejmujące cykl wykładów historycznych, literackich i politycznych. Pan Andrzej Piesiak został wyróżniony 12 maja 1988 roku.