Pan Krzysztof Boczniewicz wychował się w muzykalnej rodzinie gdzie grano i śpiewano łemkowskie utwory. Pan Krzysztof jest nauczycielem w szkole podstawowej w Wiechlicach koło Szprotawy w Województwie Lubuskim, i tam od 7-miu lat prowadzi założone przez siebie dwa folklorystyczne zespoły wokalno-muzyczne. Popularyzują one zanikającą kulturę Łemków, i wykonują także stare utwory polskie i ukraińskie. Na wniosek naszej konsultantki pani Hanny Laddy Widajewicz pan Krzysztof Boczniewicz otrzymuje nagrodę Polculu za „założenie zespołów folklorystycznych i kultywowanie tradycji Łemków”.