Pani Józefa Frendo jest emerytowaną nauczycielką w Jarosławiu.Jej pasją jest kształtowanie świadomości historycznej młodzieży poprzez rozwijanie zamiłowania do małej Jarosławskiej ojczyzny. Pani Józefa przygotowuje różnorodne imprezy w których uczestniczy młodzież nie tylko z powiatu Jarosławskiego, ale także z Przeworskiego , Lubaczowskiego i Przemyskiego. Z Jej inicjatywy wydano już 5 tomów „Roczników” jarosławskich. Nasza Fundacja przyznała PaniJózefie Frendo nagrodę im. Eudoksji Rakowskiejza „dzialalność kulturalną i wychowaczą na terenie Jarosławia i zasługi w popularyzacji tego regionu”.O nagrodę wnoskował pan Jan Gąsior oraz nasza konsultantka pani Joanna Dunikowska.