Ksiądz Valerjus Rudzinskas stworzył przed 10-ciu laty ośrodek terapeutyczny na Litwie dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Pomaga mu w tym dziele Pani Ruta Jakuboniene. Terapia polega na pracy duchowej, pracy fizycznej i pracy twórczej, takiej jak malarstwo i rzeźba. Od początku istnienia przez ośrodek przeszło około 250 osób, a z tej liczby blisko 90 osób wyszło z nałogu i wróciło do społeczeństwa. Wielka w tym zasługa zarówno Księdza Valerjusa jak i Pani Ruty. Kapituła Polculu przyznała Księdzu Valerjusowi Rudzinskasowi i Pani Rucie Jakuboniene nagrodę za „niesienie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.