Pani  Mira Stanisławska - Meysztowicz – spędziła większość życia w Australii. Tam też zaraziła się ideą „sprzątania świata”. Postanowiła włączyć i Polskę w tę pożyteczną działalność. W tym  celu powołała Fundację „Nasza Ziemia”, której głównym celem jest „sprzątanie świata” w Polsce. W ciągu 14 lat działania „Sprzątanie świata” zgromadziło w Polsce setki wolontariuszy i zainspirowało wiele ośrodków edukacyjnych. Pani Mira Stanisławska – Meysztowicz otrzymuje nagrodę Polculu im. Zofii i Jerzego Bonieckich za „organizowanie w Polsce  corocznej społecznej kampanii „Sprzątanie Polski”. Wnioskowała nasza konsultantka pani Anna Laddy Widajewicz.