Pan Eugenijus Rutkauskas, litewski dziennikarz, naczelny redaktor dziennika „Druskonis”. Tłumaczy współczesne polskie utwory na język litewski. Promuje bezinteresownie polską kulturę na Litwie. Opisuje w swojej gazecie wydarzenia kulturalne w Polsce, szczególnie te, które dotyczą wymiany kulturalnej między Gdańskiem a Druskiennikami.  Na wniosek naszej konsultantki pani Teresy Siwak

Pan Eugeniujus Rutkauskas otrzymuje Nagrod Polculu za „promowanie polskiej kultury na Litwie”.