Pan Paweł Wójtowicz jest założycielem Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „Matio”. Matio to imię syna Pana Wójtowicza, zmarłego na mukowiscydozę. Pan Paweł powołał Fundację „Matio” aby uczcić pamięć syna i pomagać innym chorym i ich bliskim. Oprócz zwykłej pomocy Fundacja prowadzi wśród chorych, lekarzy i społeczeństwa szeroką działalność edukacyjną i konsultacyjną. Fundacja Polcul przyznała Panu Pawłowi Wójtowiczowi nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „stworzenie i prowadzenie Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę ‘Matio’”. O nagrodę wnioskowała pani Joanna Dunikowska.