Pan Robertas Zukauskas z Druskiennik na Litwie od 10 lat organizuje wspólnie z naszą laureatką panią Marią Borkowską-Flisek, wystawy plastyczne dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z Polski i Litwy. Pan Robertas jest popularyzatorem polskiej kultury na Litwie i wieloletnim społecznikiem. Pan Robertas Zukauskas otrzymuje nagrodę Polculu za „organizowanie polsko-litewskich wystaw plastycznych dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych”. Wnioskowała nasza konsultantka pani Teresa Siwak.