Pan Tomasz Zieliński jest muzykiem, współtwórcą i filarem niezwykłego Teatru Grodzkiego w Bielsku Białej, teatru inspirującego, wychowującego, szkolącego i pomagającego osobom niepełnosprawnym. W roku 1999 powstało w budynku pofabrycznym Bielskie Stowarzyszenie  Artystyczne – Teatr Grodzki, gdzie mają swoje miejsce tzw. grupy dysfunkcyjne, środowiska osób upośledzonych umysłowo i fizycznie. Są tam pracownie: krawiecka, ceramiczna, poligraficzna, informatyczna, plastyczna, teatralna i muzyczna. Za „działalność w Teatrze Grodzkim w Bielsku Białej” pan Tomasz Zieliński otrzymuje nagrodę Polculu im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej.  Wnioskodawczynią jest nasza konsultantka Pani Hanna Laddy Widajewicz.