Pani Maria Borkowska-Flisek z Gdańska jest organizatorką i animatorką współpracy kulturalnej między Pomorzem a Druskiennikami na Litwie. Pani Maria zajmuje się od wielu lat wymianą wystaw twórczości artystów plastyków, a także wymianą wystaw twórczości dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, pomiędzy Gdańskiem i Druskiennikami. Nasza Fundacja przyznała PaniMarii Borkowskiej-Fliseknagrodę, za „organizowanie współpracy kulturalnej między Pomorzem a Druskiennikami na Litwie”. O nagrodę wnioskowała nasza konsultantka pani Teresa Siwak.