Pan Robert Czyżewski i pan Jacek Gorzkowski są nauczycielami historii w Społecznym Liceum nr 4 w Warszawie. Łączy ich pasja edukacji młodzieży w duchu patriotyzmu i pojednania. Od lat działają na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy szkolnej. Organizują różnorodne formy kontaktów młodzieży polskiej z ukraińską bo jak uważa pan Robert Czyżewski „....wzajemny kontakt pomoże Ukraińcom i Polakom odkryć głębszą prawdę o sobie”. Na wniosek pani Anny Laddy Widajewicz Panowie Robert Czyżewski i Jacek Gorzkowski  otrzymują nagrodę Polculu za „działalność na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy szkolnej”.