W latach 80-tych pani Maria Kielanowska była współzałożycielką Krakowskiego Oddziału Towarzystwa św. Brata Alberta, które prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn. W latach 90-tych nawiązała współpracę z holenderską „Fundacją Pomocy Najbiedniejszym w Polsce”. Dzięki bezgranicznemu zaufaniu Holendrów i i jej charyźmie płynie szerokim strumieniem pomoc do różnych organizacji dobroczynnych w Krakowie i okolicach. Pani Maria jest dla ofiarodawców najbardziej zaufaną łączniczką i organizatorką polskiej części pomocy. Na wniosek pani Joanny Dunikowskiej nasza Fundacja przyznaje PaniMarii Kielanowskiejnagrodę imienia Krystyny i Bolesława Singlerów, za „pomaganie najbiedniejszym – ludziom, organizacjom i instytucjom”.