Profesor Aleksander Skotnicki – lekarz, znany w świecie medycznym uczony, dyrektor Kliniki Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której w ciągu 10 lat wykonano 400 przeszczepów szpiku kostnego. Poza swoimi licznymi obowiązkami zawodowymi Profesor oddaje się z wielką pasją działalności na rzecz budowania mostów przyjaźni pomiędzy Polakami i Żydami. Organizuje wystawy fotograficzne, wydaje albumy i książki, w których ukazuje współistnienie naszych narodów. Teraz walczy o stworzenie Muzeum Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w dawnej fabryce Schindlera. Na wniosek pana Adama Szostkiewicza i pani Joanny Dunikowskiej nasza Fundacja przyznaje PanuProfesorowi Aleksandrowi Skotnickiemu nagrodę im. Zofii i Jerzego Bonieckich za „ocalanie pamięci wspólnych losów i budowanie mostów pomiędzy Polakami i Żydami”.