Ks. Zygmunt Słomski – proboszcz parafii w Pręgowie na Kaszubach. Jest animatorem życia kulturalnego w tej wsi. Organizuje zespoły muzyczne, wycieczki dla młodzieży, stworzył klub „Wspólnota Kobiet”, powołał Towarzystwo Trzeźwości i Klub Anonimowego Alkoholika. Można by długo jeszcze wymieniać obszary społecznej działalności naszego laureata. Jest przede wszystkim kapłanem..., ale także wychowawcą, społecznikiem, opiekunem potrzebujących, budującym wspólnotę poprzez godziwe rozrywki i pracę zespołową. Fundacja Polcul na wniosek pani Teresy Siwak przyznaje Księdzu Zygmuntowi Słomskiemu nagrodę za „kreowanie życia kulturalnego i społecznego we wsi Pręgowo”.