Państwo Erdmute i Wacław Sobaszkowie  stworzyli wiejski teatr w niewielkiej mazurskiej wsi Węgajty. Szczególny jest ten teatr. Stara się chronić od zapomnienia źródła autentycznej ludowej kultury angażując do działania wiejską społeczność, młodzież i dzieci. Teatr „Węgajty” ma nieocenione zasługi. Przybliżył mazurską wieś ludziom teatru, stworzył miejscowej ludności możliwość kontaktu z kulturą, wzbudził patriotyzm, przybliżył historię dzieciom i młodzieży, wzmógł poczucie własnej wartości. Państwo Erdmute i Wacław Sobaszkowie otrzymują nagrodę Polculu za „stworzenie i prowadzenie wiejskiego teatru „Węgajty” oraz organizowanie zajęć kulturalnych dla dzieci”. Wnioskowała o nagrodę pani Teresa Siwak.