Pan Adam Wajrak z Teremisek koło Białowieży jest najbardziej znanym polskim dziennikarzem piszącym o przyrodzie i problemach z nią związanych. Walczy o ocalenie bagien Rospudy, protestuje przeciwko niszczeniu krajobrazu.  Za ochronę środowiska otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Propagowana przez niego zielona wstążeczka stała się symbolem Doliny Rospudy i znakiem ludzi, dla których wspólne polskie i europejskie dziedzictwo stanowią najwyższą wartość. Kapituła Fundacji Polcul przyznaje panu Adamowi Wajrakowi nagrodę im. Zofii i Jerzego Bonieckich, za „twórczość dziennikarską kszałtującą świadomość ekologiczną społeczeństwa”. Wnioskowała pani Joanna Dunikowska.